VN-verdrag voor copyright muziek op internet in mei van kracht

Print
Het internationale verdrag ter bescherming van het auteursrecht op muziek op internet treedt op 20 mei in werking. De World Intellectual Property Organization (WIPO) van de Verenigde Naties maakte donderdag bekend dat het verdrag door voldoende landen is geratificeerd.
De dertig landen die het verdrag inmiddels erkennen hebben zich ertoe verplicht hun wetgeving aan te passen ter bescherming van muziek op internet. De bescherming geldt zowel voor binnenlandse als voor buitenlandse artiesten. De Verenigde Staten zijn een van de landen die het verdrag hebben geratificeerd. De Europese Unie hoort daar nog niet bij, omdat de ratificatie pas kan geschieden als alle vijftien lidstaten ertoe overgaan.

Het verdrag voor digitale opnamen, dat misbruik van muziek op internet moet tegengaan, werd zes jaar geleden overeengekomen door 160 landen. Een soortgelijk verdrag werd opgezet voor het auteursrecht op internetteksten. Die overeenkomst zal op 6 maart van kracht worden.
Ondanks de verdragen blijft het mogelijk om naar muziek op internet te luisteren zonder daarvoor te betalen. Daartoe is een onderscheid gemaakt in tijdelijke en permanente kopieën op internet. Alleen voor het gebruik van permanente kopieën zou moeten worden betaald. De IFPI, een in Londen gevestigde organisatie die de internationale muziekindustrie vertegenwoordigt, reageerde verheugd op de aankondiging van de WIPO. Het verdrag "voorziet in essentiële instrumenten om zaken te doen in de online wereld", zei IFPI-voorzitter Jay Berman.