ABX: geen core business voor NMBS

Print
De NMBS moet zich concentreren op haar core business: personen- en goederenvervoer via het spoor. Dat heeft minister van mobiliteit Isabelle Durant donderdag in de Kamer geantwoord op vragen over de toekomst van ABX. De minister schaarde zich achter de conclusies van de recente audit over de toekomst van de pakjesdienst. Ze wil dat de regering snel een beslissing neemt over een eventuele verkoop van de maatschappij.
De nieuwste audit over de toekomst van ABX pleit voor een snelle verkoop van de NMBS-afdeling. Er zou 381 miljoen euro nodig zijn om ABX vlot te trekken en zelfs dan is de toekomst van het bedrijf nog niet verzekerd. Bovendien is er nauwelijks een verband tussen goederenvervoer via het spoor (B-cargo) of over de weg (ABX).
Gedelegeerd bestuurder van de NMBS Etienne Schouppe is niet te spreken over het rapport. Hij bestempelde het als een audit om bepaalde politieke beslissingen - de verkoop van ABX - te ondersteunen.

Durant schaarde zich achter de conclusies van de doorlichting. Ze wees erop dat ABX nauwelijks bijdraagt tot de omzet van B-cargo. Vorig jaar ging het om 46 miljoen frank of 0,05 procent. Van een link tussen de twee is dus geen sprake, stelde de Ecolo-minister, die erop wees dat hier ook in de toekomst geen verandering in gaat komen. Daarnaast draaien alle Europese spoorwegen hun investeringen in het goederenverkeer op de weg terug, luidde het.
De minister benadrukte ook dat nog 381 miljoen euro nodig zou zijn om van ABX een gezond bedrijf te maken. En dat is dan nog afhankelijk van de Duitse economie. "Het zou beter zijn dat geld in B-cargo te steken. Om deze maatschappij klaar te maken voor de vrijmaking van de markt is ongeveer 330 miljoen euro nodig", verduidelijkte Durant.

Dit alles moet de regering in staat stellen een juiste beslissing te nemen, zei het regeringslid nog. Durant zelf pleit voor een snelle beslissing, in het belang van de NMBS, de reizigers en de "ecologische, economische en Europese uitdagingen". Ze zei ook dat de NMBS zich moet beperken tot haar core business, en dat is volgens haar het goederen- en personenverkeer via het spoor. "En niet langer investeren in dingen die de toekomst van het bedrijf in gevaar brengen", klonk het.
Een aantal partijen schaarden zich donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer achter een verkoop van ABX. Zowel Frieda Brepoels (N-VA), Lode Vanoost (Agalev) als Luc Sevenhans (Vlaams Blok) willen dat het geld van ABX in het reizigersvervoer wordt gestopt.