KUL-studenten mogen waarnemer meebrengen tijdens examen

Print
De academische raad van de KUL heeft zopas ingestemd met het studentenvoorstel om studenten het recht te geven tijdens het mondeling examen een waarnemer mee te brengen. Wat schriftelijke examens betreft, kan de student voortaan ook vragen om na de proclamatie samen met een waarnemer de examenkopij in te kijken. Het examenreglement zal op beide punten worden aangepast.
De waarnemer mag geen jaargenoot zijn of een student die in hetzelfde academiejaar door de betrokken examinator wordt ondervraagd en evenmin een bloed- of aanverwant tot in de derde graad. Hij of zij kan tijdens het mondeling examen enkel schriftelijke notities nemen. De voorzitter van de examencommissie moet minstens 7 dagen vooraf op de hoogte worden gebracht. De examinator kan een lid van het academisch personeel vragen het examen bij te wonen.

De wijzigingen zijn een uitvloeisel van bepalingen uit het universiteitsdecreet van 1991 betreffende de openbaarheid van examens en van de rechtspraak van de raad van state. Volgens KUL-jurist Toon Boon konden studenten in de praktijk vroeger ook reeds beroep doen op een waarnemer tijdens het mondeling examen en inzage bekomen in de examenkopij. Door deze rechten uitdrukkelijk op te nemen in het examenreglement wordt voortaan hierover elk eventueel conflict vermeden.