Dua legt lijst bodemsaneringen voor aan regering

Print
Vlaams minister Vera Dua legt vrijdag aan de regering een lijst voor van terreinen die door het Vlaams Gewest zullen worden gesaneerd. Daarmee zet de minister van Leefmilieu en Landbouw verdere stappen in de versnelde aanpak van de bodemsanering in Vlaanderen. Voor 2002 is alvast 43 miljoen euro opzij gelegd, een stijging met 33 miljoen euro tegenover 1999.
In de lijst worden drie soorten dossiers behandeld. Ten eerste is er sprake van de lopende saneringen en de verdere stappen die worden ondernomen. De "onschuldige eigenaar" is het tweede soort dossier. Daarin is er sprake van eigenaars van vervuilde bodems die geen schuld hebben aan de verontreiniging. Ten derde bevat de lijst terreinen waarvan de saneringsplichtige in gebreke blijft. Een en ander werd donderdag vernomen op het kabinet van Vera Dua.