Archeologische vondsten in Oostende

Op het industriegebied Plassendale 3 tussen Oostende en Oudenburg zijn de afgelopen drie jaar oudheidkundige resten gevonden uit verschillende periodes. De resultaten van het archeologisch onderzoek werden dinsdag in Oostende bekendgemaakt en vormen het onderwerp van een tentoonstelling die eerst in de wijk Zandvoorde en later in Oostende zal te zien zijn.

BELGA

"Het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP) verrichte met twee archeologen en drie arbeiders opzoekingswerk bij de inrichting van de industriezone Plassendale 3. De resultaten overtreffen onze verwachtingen», zo verduidelijkte Marnix Pieters van het IAP.

Uit de Romeinse periode (2de eeuw) werden aardewerkschijven gevonden. De onderzoekers vonden ook een ploeglaag, wat erop wijst dat er in de Romeinse tijd in de kuststreek aan landbouw werd gedaan. Voorts stootten ze op scherven en botmateriaal van mensen en dieren uit de laat-Karolingische faze (12e eeuw).

Tenslotte werden ook nog resten gevonden uit het begin van de 17e eeuw ten tijde van het Beleg van Oostende.

Alle vondsten zijn geïnventariseerd. Foto's en voorwerpen worden tentoongesteld op de wijk waar ze werden gevonden en later op het jaar op een expositie op het Oostendse stadhuis.