Bush prijst China als partner in strijd tegen terrorisme

Print
De Amerikaanse president George Bush heeft China donderdag tijdens zijn bezoek aan het land geprezen als partner in de strijd tegen het terrorisme. Hij spoorde de Chinese president Jiang Zemin aan voor vrede te zorgen tussen zijn buurlanden. China zou de strijd tegen het terrorisme vooral kunnen steunen door Noord-Korea af te brengen van de ontwikkeling en verkoop van massavernietigingswapens, aldus Bush.
De twee wereldleiders werden het echter niet eens over het staken van de verkoop van raketten en nucleaire technologie door China, een van de manieren waarop de VS zich tegen aanvallen van buiten willen beschermen. Gehoopt was dat Bush en Jiang een overeenkomst zouden kunnen sluiten over de beperking van China's wapenverkoop aan onder meer Iran en Pakistan. China wil in ruil daarvoor de opheffing van een verbod voor Amerikaanse bedrijven om satellieten te lanceren met Chinese raketten. China heeft in november 2000 ingestemd met het staken van de export van nucleaire technologie, maar volgens de VS heeft het daar nog geen begin mee gemaakt.

Terwille van het bondgenootschap tegen het terrorisme zetten de twee leiders zich met mooie woorden over deze mislukking heen. "Het is normaal dat China en de Verenigde Staten het op sommige punten niet eens zijn", zei Jiang. "Zolang de twee partijen handelen uit wederzijds respect, gelijkheid en zoekend naar overeenkomsten, zullen we onze meningsverschillen geleidelijk kunnen verkleinen."
De wapenverkoop is overigens niet het enige heikele punt dat de VS en China verdeelt. Jiang weigerde in te gaan op vragen van Amerikaanse journalisten over de onderdrukking van religies in China, met name de arrestatie van tientallen katholieke bisschoppen, en over de Chinese houding ten aanzien van Irak. Later zei Jiang echter dat hij in de Bijbel, de Koran en boeddhistische geschriften heeft gelezen, ondanks dat hij zelf geen geloof aanhangt.

Religieuzen die in China zijn opgepakt hebben de wet overtreden, aldus Jiang, en zijn niet gearresteerd vanwege hun geloof. Wat betreft Irak zei de Chinese president alleen dat vrede belangrijk is. Bush bracht voorts de mensenrechten in China ter sprake. "Alle mensen in de wereld, ook die in China, zouden vrij moeten zijn om te kiezen hoe ze leven, wat ze geloven en hoe ze werken", zei hij.
Verder sprak hij met Jiang over energiebeleid, de bestrijding van aids in China en de Amerikaanse plannen voor een raketschild, waar China bezwaar tegen heeft.
Bush nodigde Jiang uit om in de herfst naar Washington te komen. Jiang nam de uitnodiging aan en kondigde op zijn beurt aan dat zijn vice-president Hu Jintao, zijn beoogde opvolger, binnenkort naar Washington zal reizen voor een ontmoeting met de Amerikaanse vice-president Dick Cheney.