400 Gentse studenten betogen tegen contingentering in kinesitherapie

Print
Terwijl de kinesitherapeuten in Brussel betogen tegen de besparingsplannen van minister Vandenbroucke, manifesteerden donderdag zo'n 400 kiné-studenten van de Universiteit Gent (240) en de Artevelde Hogeschool (160) in Gent tegen de "contingentering door loting". Volgens woordvoerder Jakob Lepercq zijn er plannen om vanaf 2005 het aantal plaatsen in België tot 450 te beperken, terwijl er in Vlaanderen en Wallonië toch meer dan duizend kinesitherapeuten zullen afstuderen.
De studenten die nu in eerste of tweede kandidatuur zitten, hadden geen weet van deze maatregel en zullen zich bij het einde van hun studies geconfronteerd zien met een lotingsysteem. Dat vreest althans Lepercq, die heeft vernomen dat het aantal RIZIV-erkenningen in 2005 zal verloot worden: "270 plaatsen in Vlaanderen en 180 in Wallonië". Terwijl er volgens zijn berekeningen in 2005 aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten toch 350 à 380 studenten afstuderen en in Wallonië maar liefst 800 tot 900.
Het aantal erkenningen is volgens hem niet gestoeld op juist cijfermateriaal, want "er is enkel rekening gehouden met het aantal diploma' s en niet met het aantal erkenningen". De studentenwoordvoerder beseft echter wel "dat er teveel kinesisten zijn", maar dan moet er bij aanvang van de studies worden ingegrepen. "Op basis van het juiste cijfermateriaal, zijn we bereid rond de tafel te gaan zitten om een instroombeperking te bekijken". Van uitstroombeperking, zeker door loting, kan volgens hem geen sprake zijn.

De studenten zeggen voor hun actie de "volmondige steun te genieten" van hun professoren en assistenten en leggen in tegenstelling tot de studenten in Leuven meer nadruk op de contingenteringsproblematiek dan op solidariteit met de sector. "We zijn wel tegen de besparingen die ons boven het hoofd hangen", zegt Lepercq, "maar we stappen niet mee op in Brussel omdat de beroepsvereniging voor een uitstroombeperking is".
Rond elf uur werd op de UZ-Campus een symbolische loting verricht van RIZIV-erkenningen, waarna de studenten van de RUG kort de Heuvelpoort bezetten en naar het Sint-Pietersplein trokken. Daar hebben ze afgesproken met de kiné-studenten van de Arteveldehogeschool die aan het verkeersknooppunt aan Sint-Anna hun ongenoegen kenbaar hebben gemaakt.