De Bethune wil wijziging wetgeving doodgeboren kinderen

Senatrice Sabine De Bethune (CD&V) heeft een voorstel klaar om de wetgeving rond doodgeboren kinderen te wijzigen. De politica is van oordeel dat de huidige wetgeving, die dateert van 1848, dringend geactualiseerd moet worden. Daarenboven vindt ze dat de wet humaner moet worden voor de ouders en meer rekening moet houden met de waardigheid van het doodgeboren kind.

BELGA

BR>

Centraal in het wetsvoorstel van De Bethune staat de verlaging van de levensvatbaarheidgrens van 180 naar 140 dagen na de conceptie. De levensvatbaarheidgrens is belangrijk in de (juridische) erkenning van het kind. Vanaf die grens wordt immers aangifte gedaan van het kind en is er een wettelijke verplichting om het kind te begraven of te cremeren.

De grens van 180 dagen werd in 1848 vastgelegd. "Maar de realiteit is sindsdien wel veranderd. Tegenwoordig zijn de levenskansen van een kind dat na 140 dagen wordt geboren, reëel", stelt De Bethune. "Bovendien hanteert de Wereldgezondheidsorganisatie die grens al sinds 1975 als norm voor de officiële aangifte van een doodgeboren kind bij de bevoegde overheden".

Professor Devlieger, diensthoofd neonatologie op het UZ Gasthuisberg bevestigt die stelling. "Uit onderzoek blijkt dat een derde van de kinderen geboren tussen 20 en 24 weken na de conceptie levensvatbaar is en zich normaal ontwikkelt", verduidelijkt Devlieger.

De Bethune wil dat de wet ook humaner wordt voor de betrokken ouders. Zo zouden ongehuwde vaders het recht moeten krijgen hun levenloos kind te erkennen. Het voorstel wil tevens de waardigheid van het stoffelijk overschot van kinderen geboren voor de wettelijke levensvatbaarheidgrens garanderen. Elke gemeente zou verplicht een perceel moeten voorzien voor de begrafenis van een dergelijke foetus. Nu doen enkele gemeenten dat al.

De Bethune wil ook de hulpverleners in de ziekenhuizen een informatieplicht opleggen. Ouders weten vaak niet wat er met het stoffelijk overschot van hun doodgeboren kind gebeurd is. De ziekenhuizen zouden de ouders op de hoogte moeten stellen van de mogelijkheid om hun kind te begraven of te cremeren.