Gouverneur wil snelle benoeming van secretaris Herk-de-Stad

«De gemeente Herk-de-Stad moet dringend werk maken van de benoeming van een gemeentesecretaris.» Dat schrijft gouverneur Hilde Houben-Bertrand - in opdracht van Vlaams minister van ambtenarenzaken Van Grembergen - in een brief aan het gemeentebestuur. De procedure voor de aanstelling van een nieuwe gemeentesecretaris in Herk-de-Stad sleept al meer dan een jaar aan.

DESK MEDEWERKER

BR>

Na het bekwaamheidsexamen stelde de Herkse gemeenteraad begin september 2000 Nathalie Creten aan als opvolger van Jean Geerdens, die op 1 januari 2001 met pensioen ging. Twee andere geslaagde kandidaten dienden klacht in en kregen gelijk van de minister. Ondertussen stapte Nathalie Creten naar de Raad van State. De gemeente wou het einde van die procedure afwachten, maar moet de zaak nu opnieuw bekijken. In afwachting blijft Paul Vanwetswinkel secretaris.