De Beers zaagt geen diamanten meer

De mogelijke sluiting van Lens Diamond Industries (LDI) NV in Berlaar en de herstructurering van Belsort NV en European Gem Services NV in Antwerpen heeft één oorzaak: het voornemen van de groep De Beers om zich te concentreren op haar kernactiviteit, met name het ontginnen van en de handel in ruwe diamant.

BELGA

BR>

Het zagen van diamanten, goed voor zowat 5 procent van de omzet van De Beers, zou worden afgestoten, waardoor de werkgelegenheid van meer dan driehonderd personeelsleden in filialen van De Beers in Antwerpen (Belsort NV en European Gem Services NV) en in Berlaar (Lens Diamond Industries NV) ernstig in gevaar komt.

Algemeen directeur Dirk Poot van LDI in Berlaar heeft vrijdag aan de ondernemingsraad het voornemen bekend gemaakt om de fabriek in Berlaar - met 255 medewerkers - te sluiten. De twee bedrijven in Antwerpen, het sorteer- en evaluatiebedrijf Belsort NV waar de prijs van de gezaagde stenen wordt bepaald én het veiligheid- en controlebedrijf European Gem Services (EGS) zullen worden geherstructureerd. In beide bedrijven werken in totaal een vijftigtal personeelsleden.

Zowel Belsort NV als European Gem Services (EGS) in Antwerpen en LDI in Berlaar maken deel uit van de Zuid-Afrikaanse Groep De Beers. Ook Diamond Trading Company (DTC) in Londen is een De Beers-filiaal. Het bedrijf staat in voor ongeveer 60 procent van de productie van ruwe diamant. DTC heeft beslist niet langer gezaagde diamant voor verkoop aan te bieden. Het zagen wordt overgelaten aan de klanten die daarvoor blijkbaar steeds meer bedrijven uit lage loon-landen aanspreken.

Zowel woordvoerder Hugo Awouters (LDI) als zijn collega Marie-Christine Heeren (Belsort en European Gem Services) merken op dat het voorlopig gaat om een "intentie tot sluiting of herstructurering". Of, anders gezegd, de bereidheid tot het zoeken van betere alternatieven blijft. Daartoe worden eerstdaags de onderhandelingen met de sociale partners opgestart, zegt Hugo Awouters.

De Hoge Raad voor Diamant in Antwerpen noemt het gebeuren "een zware slag voor de diamantindustrie in ons land, want LDI was de enige grote zagerij". Anderzijds wijst de HRD op de moderne, geautomatiseerde technieken die ook in de diamantzagerij zijn geïntroduceerd, onder meer de laser. Die hoogtechnologische aanpak heeft (negatieve) gevolgen voor de tewerkstelling in de sector.