Reacties op milieuplan Bush overwegend negatief

Print
Internationaal is overwegend negatief gereageerd op het klimaatplan dat de Amerikaanse president Bush donderdag presenteerde. De algemene verwachting is dat de uitstoot van broeikasgassen niet zal dalen, zoals Bush beweert, maar omhoog zal gaan.
Het plan van Bush is een alternatief voor het Kyoto-protocol, de overeenkomst die landen verplicht de uitstoot van schadelijke gassen omlaag te brengen. Volgens deze afspraak moeten de VS hun uitstoot met 7 procent verminderen ten opzichte van 1990. Internationaal moet gemiddeld een daling worden gerealiseerd van ruim 5 procent.

De Verenigde Staten trokken zich vorig jaar terug uit het protocol, tot woede van de Europese Unie en milieuorganisaties. Met zijn plan wil Bush laten zien dat het hem ernst is bij de aanpak van de problemen rond de opwarming van de aarde. Met fiscale en andere maatregelen denkt hij de uitstoot van broeikasgassen met 18 procent omlaag te brengen. Maar uit de reacties die vrijdag gegeven werden, blijkt dat bijna niemand hem gelooft.

De Nederlandse minister voor Ontwikkelingssamenwerking Pronk, die voorzitter was van de klimaatconferentie, is blij dat de "VS bereid zijn iets te doen". Maar hij meent dat Washington meer moet doen om uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Duitsland stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. Minister Trittin van Milieu wees erop dat de VS de grootste vervuiler ter wereld zijn en zei niet te verwachten dat de Amerikaanse uitstoot noemenswaardig zal dalen. De Duitse klimaatdeskundige E. Ott sprak van "gebakken lucht".

Amerika's bondgenoten Japan en Canada hielden zich vrijdag op de vlakte. De Japanse milieuminister Hiroshi Oki kon enige waardering opbrengen voor het plan, maar hij vindt dat Bush niet ver genoeg gaat. Tokio ziet liever dat de VS alsnog hun handtekening zetten onder het Kyoto-protocol, dat in 1995 in Japan tot stand kwam. Canada zei dat er positieve elementen in het plan zitten, maar heeft toch moeite met het feit dat de Amerikanen hun eigen weg gaan.

Verschillende milieuorganisaties hebben brandhout gemaakt van de Amerikaanse plannen. Zij verwachten dat de uitstoot van broeikasgassen in de VS flink omhoog zal gaan. De stijging zal volgens Greenpeace 38 procent bedragen ten opzichte van het niveau van 1990.