Hof van Cassatie wijst beroep verbrandingsoven Drogenbos af

Print
Het Hof van Cassatie heeft donderdag het cassatieberoep van Vlabraver, de promotor van de oven van Drogenbos, afgewezen. Dat meldt het kabinet van Brussels minister Didier Gosuin. Daardoor heeft Vlabraver geen milieuvergunning om de oven in Drogenbos te bouwen.
Met de uitspraak van Cassatie lijkt het juridisch steekspel tussen de promotor van de verbrandingsoven en enkele buurtcomités, het Brussels Gewest en enkele Brusselse gemeenten definitief uitgespeeld.

In maart 2000 verklaarde de rechtbank van eerste aanleg in Brussel de milieuvergunning van Vlabraver nietig omdat de bouwvergunning geschrapt was door de Raad van State. De rechtbank verbood Vlabraver op straffe van een dwangsom om met de bouw van de oven te beginnen.
Vlabraver ging in beroep, maar het hof van beroep bevestigde begin vorig jaar het vonnis. Daarop stapte Vlabraver naar Cassatie, maar ook dat beroep werd dus verworpen.

Vlabraver kan nu nog een nieuwe milieuvergunning aanvragen, maar eerder al liet Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua (Agalev) verstaan dat er geen verbrandingsoven in Drogenbos komt. Haar Brusselse collega Gosuin is alvast tevreden dat de plannen voor de oven "juridisch en politiek dood zijn".