Bush komt met alternatief voor 'Kyoto'

De Amerikaanse president George Bush heeft donderdag een reeks fiscale maatregelen voorgesteld om bedrijven en individuen aan te moedigen hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Bush presenteerde het plan als een alternatief voor het klimaatverdrag van Kyoto, dat hij vorig jaar heeft verworpen.

APNED

BR>

Bush betoogde vorig jaar dat de economische situatie niet toeliet dat de VS zich zouden binden aan het in 1997 in de Japanse stad Kyoto gesloten verdrag, dat de westerse landen verplicht hun uitstoot van broeikasgassen met 5,2 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Vorige week waarschuwde zijn raad van economische adviseurs hem dat uitvoering van 'Kyoto' in 2010 zo'n 4 procent van het bruto binnenlands product zou kunnen kosten.

"We moeten erkennen dat economische groei en milieubescherming hand in hand gaan", zei Bush donderdag bij de National Oceanographic and Atmospheric Administration, waar klimaatveranderingen in de wereld worden bijgehouden. Zijn nieuwe beleid zal volgens de president "onze lucht schoonmaken, de gezondheid van onze burgers verbeteren en een milieuvriendelijke ontwikkeling stimuleren in Amerika en de rest van de wereld".

Thans rapporteren in de VS 222 bedrijven, voornamelijk elektriciteitsmaatschappijen, aan de overheid hoeveel broeikasgassen zij uitstoten. Volgens het plan van Bush zouden andere bedrijven worden aangespoord zich daarbij aan te sluiten. Binnen het aldus gevormde systeem zouden de bedrijven onder elkaar 'kredieten' kunnen verhandelen, zoals dat nu al gebeurt in het kader van de wet op de luchtvervuiling. Om het de bedrijven aantrekkelijker te maken zou Bush de garantie geven dat zulke kredieten ook bij een eventueel toekomstig systeem hun waarde behouden. In 2010 zou de regering bekijken of het vrijwillige systeem heeft gewerkt en zo nodig een strengere aanpak introduceren Een verdere impuls tot verlaging van de uitstoot van broeikasgassen hoopt Bush te bereiken door handhaving en verbetering van zo'n tachtig bestaande programma's. Met fiscale middelen wil hij boeren aanmoedigen meer bomen te planten, consumenten op schone energie rijdende auto's en op zonne-energie werkende boilers te kopen en de industrie methaan te winnen uit afval. Ook wil hij de ontwikkeling van wind- en biomassaenergie stimuleren. Voor de voorgestelde maatregelen trekt Bush in zijn ontwerp-begroting 4,5 miljard dollar uit, volgens hem 700 miljoen dollar meer dan nu. De regering stelt zich volgens het al uitgelekte plan ten doel de verhouding tussen de uitstoot van broeikasgassen en het bruto binnenlands product met 18 procent te verminderen. De afgelopen tien jaar is die ratio met gemiddeld 1,6 procent per jaar gedaald.