Ouderschapsboekje in plaats van trouwboekje

Agalev-senatoren Meryem Kaçar en paul Galand willen een ouderschapsboekje invoeren. Dat zou aan elk van de ouders gegeven worden wanneer een kind ingeschreven wordt bij de dienst bevolking van een gemeente. In het boekje moeten de belangrijkste rechten en plichten van ouders staan, die zowel in het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen als in internationale verdragen over kinderrechten. Op die manier wordt de verantwoordelijkheid van beide ouders belicht, zelfs na een echtscheiding.

KOEN GORIS

BR>

Het voorstel wil een duidelijk onderscheid maken tussen huwelijk en ouderlijke plicht, die ook geldt bij samenwonenenden. De informatie die momenteel in het trouwboekje staat, is volgens beide senatoren zeer onvolledig en bovendien op «een nogal saaie manier» voorgesteld.

Naast het in herinnering brengen van wettelijke informatie dient het boekje ook een aantal praktische inlichtingen te bevatten, zoals de diensten die worden aangeboden door Kind en Gezin.