'Pedobroeder' moet voor tien jaar cel in

"Een pervert en een crimineel." Zo brandmerkte het Gentse hof van beroep donderdag broeder Roger Huyghe (68). Als directeur van het medisch pedagogisch instituut Tordale in Torhout misbruikte hij jarenlang mentaal gehandicapte jongens. Net als in eerste aanleg hoorde Huyghe zich veroordelen tot tien jaar opsluiting. De ouders van de slachtoffers onthaalden het arrest op applaus.

BR>

In Huize Tordale volgen zo'n vierhonderd licht tot matig mentaal gehandicapte jongeren aangepast onderwijs. Huyghe lag mee aan de basis van de oprichting van het MPI en was er van 1969 tot 1999 directeur. Na zijn pensionering kwamen de eerste klachten binnen. Het hof achtte bewezen dat hij zich jarenlang schuldig had gemaakt aan de verkrachting en aanranding van tientallen jongens.

Huyghe heeft steeds alles ontkend. Volgens hem ging het om een complot tegen hem. Hij gaf wel toe dat hij 'deels' pedofiel geaard was en zich tot jongens aangetrokken voelde. Hij sloot zelfs niet uit dat hij bepaalde feiten had gepleegd, maar dat hij ze had verdrongen omdat hij dat voor zichzelf niet kon aanvaarden. De gerechtspsychiater geloofde hem niet en bestempelde hem als een seksueel gestoorde, die niettemin in staat is zijn daden te controleren. Ook een test met de leugendetector wees uit dat Huyghe bewust informatie achterhield.

Het hof zag daarin een bewijs dat Huyghe niet het minste schuldbesef heeft. "Het bevredigen van zijn primaire lusten is al wat telt. De kinderen waren in de instelling nergens veilig. Hij heeft van zijn gezag misbruik gemaakt om de slachtoffers op zeer brutale wijze te misbruiken en hun nadien het zwijgen op te leggen. De ouders heeft hij onmenselijk doen lijden." Om al die redenen vond het hof de maximumstraf van tien jaar gepast.

De ouders reageerden tevreden. "Het is de mooiste Valentijn die we konden krijgen", vertelde Hubert C. "Vooral voor onze zoon is het een enorme opluchting. Hij heeft enorm veel schrik dat broeder Roger weer zou vrijkomen. Hij durft nog altijd niet zeggen wat er precies is gebeurd, sluit zich op in zijn kamer en is bang alleen thuis te zijn." Over een schadevergoeding aan de slachtoffers spreekt de rechtbank van Brugge zich later uit. De ouders eisen in totaal 250.000 euro (10 miljoen frank).