PCB-fraude uit 'vaderlandsliefde'?

Er zijn tot nog toe geen aanwijzingen dat adviseur-generaal Gilbert Houins van het ministerie van Landbouw vergoed werd om meetresultaten niet uit te voeren of te manipuleren. Hij was wel erg bezorgd om de reputatie van België bij de Europese Commissie.

BR>

Dat zegt procureur Denecker van het Kortrijkse parket. Houins werd donderdag wel aangehouden en meteen op secreet geplaatst. Daarmee wil het parket tot elke prijs vermijden dat Houins nog meer gegevens verandert of vernietigt of anderen onder druk zet om dat voor hem te doen. Want daar wordt hij van verdacht: dat hij informaticagegevens 'aanpaste', en dat hij bepaalde onderzoeken niet liet uitvoeren, laat staan exacte gegevens overmaakte aan de bevoegde minister.

Ingenieur-directeur Albert Vandersanden werd bijna een dag lang verhoord, maar kon daarna weer naar huis.Het Kortrijkse parket benadrukt dat er nu drie afzonderlijke onderzoeken aan de gang zijn: een naar de twee directieleden, die trouwens donderdag werden geschorst, een naar het Roeselaarse veevoederbedrijf Hanekop, en een naar het Wielsbeekse bedrijf Braet. Marc De Dobbeleer van de christelijke vakbond CCOD is er dan weer van overtuigd dat Houins wel degelijk werd vergoed voor zijn tussenkomsten.