Voedselagentschap krijgt eigen politiedienst

Het federaal voedsel-agentschap krijgt een eigen controlecel. Die moet als een interne politiedienst de organisatie en de werking voortdurend in de gaten houden. Zo'n cel werd al aangekondigd in mei 2001. Nu moeten nog altijd de eerste voorstellen over de werking ervan bij de minister binnenlopen.

BELGA

Minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet vraagt aan Xavier De Cuyper, interim-baas van het voedselagentschap, om uiterlijk over twee weken concrete voorstellen te doen. "Tot nu bestaat zo'n dienst wel degelijk binnen het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK). De bedoeling is die verder uit te bouwen', zegt Aelvoet. N-VA-Kamerlid Frieda Brepoels vindt het vreemd dat de minister pas acht maanden nadat het koninklijk besluit werd gepubliceerd, deze opdracht geeft.

Magda Aelvoet heft ook de schorsing van inspecteur Etienne Cob- baert op. Uit het extern onderzoek blijkt dat de man weliswaar 26 stalen had laten staan, maar zonder negatieve bedoeling. De minister gaf maandag toe dat er personeelsproblemen zijn. Voor de regio Oost- en West-Vlaanderen komen er onmiddellijk twee ingenieurs bij. Daarnaast maakt Aelvoet een behoefteplan op, waarvoor ze van de regering extra geld wil.