Radio Scorpio terug in de ether

Maandag iets na 18 uur heeft Radio Scorpio uit Leuven na bijna 2 jaar radiostilte de uitzendingen hervat op 106.0 FM. Scorpio ging in 1979 als een van de eerste lokale radio's in Vlaanderen van start en was dat jaar ondermeer het voorwerp van een politieactie om de toen nog illegale uitzendingen stop te zetten.

BELGA

In haar 20-jarig bestaan hebben tal van bekende Vlamingen er hun eerste mediastappen gezet. Aanleiding voor het stopzetten van de uitzendingen in het voorjaar van 2000 was het gevolg van het feit dat Scorpio diende te verhuizen uit een universiteitsgebouw aan de Naamsestraat wegens de verbouwing van dit pand tot kunstencentrum Stuk. Daar ook de zendmast verplaatst werd moest een nieuwe zendvergunning worden aangevraagd. Door financiële problemen liep één en ander grote vertraging op. Scorpio is in het medialandschap steeds een buitenbeentje geweest omdat het altijd publiciteit geweerd heeft in de uitzendingen. Ook nu is dat nog het geval. "We willen nog steeds volledig onafhankelijk blijven werken zonder inmenging van adverteerders. Op dit ogenblik vormen de fuiven nog onze financieringsbron. We denken er ook aan subsidies aan te vragen bij de Vlaamse Gemeenschap. Momenteel is er financieel geen probleem omdat we schuldenvrij zijn en alleen met vrijwilligers werken", aldus Scorpio-coördinator Eppo De Haes