Arme gezinnen leven ongezonder

Arme gezinnen spenderen jaarlijks bijna dubbel zoveel geld aan tabakswaren als een doorsnee Belgisch gezin. Ook geneesmiddelen, huishuur, huisdieren en het openbaar vervoer nemen een grotere hap uit het budget van behoeftige gezinnen. Dat blijkt uit een vergelijking van de cijfers uit het Huishoudbudgetonderzoek van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS).

BR>

Het NIS heeft berekend dat een doorsnee Belgisch gezin (per consumptie-eenheid) in 2000 over een budget van 28.344 euro (1.143.394 frank) beschikte, terwijl de armste 10% van de gezinnen gemiddeld moest rondkomen met 11.628 euro (469.072 frank). De uitgaven bedroegen 14.832 euro (598.321 frank) in een gemiddeld huishouden en 10.326 euro (416.550 frank) in een arm gezin, een verschil van 30%.

Ruim 30% van het budget van arme gezinnen gaat naar huishuur, terwijl dat voor het gemiddelde gezin slechts 20% is. De verklaring hiervoor ligt voor de hand: wie geen geld heeft om een huis te kopen, moet huren. Die redenering is ook van toepassing op de uitgaven voor vervoer. Een doorsnee gezin geeft vier keer zoveel uit aan de aankoop van wagens.

Enige plezier

Een lid van een arm gezin spendeerde in 2000 gemiddeld 202 euro (8.149 frank) aan tabakswaren, of 2% van het budget, terwijl dat aandeel bij een doorsnee huishouden slechts 0,8% (124 euro of 5.002 frank) bedroeg. Al dan niet een logisch gevolg van het rookgedrag is het feit dat gezondheidskosten ook een grotere hap nemen uit het budget van behoeftige huishoudens, een vierde meer dan een gemiddeld gezin. Dat geld gaat vooral naar geneesmiddelen, terwijl ziekenhuisuitgaven dan weer onder het gemiddelde liggen.

Volgens Catherine Ancion van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en coördinator van het European Health Inequality Program, kampen mensen uit kansarme gezinnen in het algemeen met een slechtere gezondheid. "Niet alleen als gevolg van het rookgedrag, maar van hun hele levensstijl. Bovendien zijn ze minder ontvankelijk voor gezondheidspromotie, dus ook antirookcampagnes. Hun reactie is vaak Ik heb al zoveel stress en problemen, waarom mijn enige plezier (roken) ook nog afnemen?"

Huisdieren

Naast tabak en gezondheidszorg tasten arme huishoudens ook dieper in de geldbeugel voor de aankoop en de verzorging van huisdieren. Ook het aandeel van het budget dat naar voeding, drank, energie (verwarming, verlichting en water) en telefoongesprekken gaat, ligt hoger dan bij een doorsnee gezin.

En dan zijn er nog de voor de hand liggende minderuitgaven van arme gezinnen. Uitschieters daarbij zijn binnenhuisinrichting (meubelen, tapijten, gordijnen), grote huishoudtoestellen (koelkasten, microgolfovens, wasmachines), computermateriaal en cultuur en vrije tijd.