Unizo vraagt uitbreiding wettige zelfverdediging

Print
Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, roept de overheid op om de wet op de wettige zelfverdediging en de wet op het wapenbezit uit te breiden. De organisatie hekelt ook de werking van het arrondissementeel overleg tussen de politiediensten en de zelfstandige ondernemers.
Unizo richt zich met enkele voorstellen tot de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en tot premier Verhofstadt. Bedoeling is een debat te openen over de manier waarop zelfstandigen berecht worden indien zij in contact zijn gekomen met crimineel gedrag en zich daartegen hebben verdedigd. Een eerste voorstel heeft betrekking op de samenwerking tussen zelfstandige ondernemers en de politie. De samenwerking op dat gebied blijkt vooral op arrondissementeel niveau een probleem. Unizo vraagt daarom projectleiders aan te stellen om de werking tussen beide te verbeteren.

De andere standpunten van Unizo gaan over een aanpassing van de wet op de wettige zelfverdediging en de wapenwet. De overheid wordt hierbij ondermeer opgeroepen om het veiligheidsgevoel van zelfstandigen te verhogen en de wet op wettige verdediging uit te breiden met een recht op verdediging ter bescherming van goederen. Deze uitbreiding is reeds in alle omringende landen van België van kracht.