Arbeiders Coil in Landen staken

Print
De 64 arbeiders van het metaalverwerkend bedrijf Coil uit Landen blokkeren sinds maandagmorgen hun onderneming om de directie te dwingen ernstige onderhandelingen te starten over problemen inzake weekendpremies, anciënniteitsverlof, bijpassing van werkloosheidsvergoedingen bij tijdelijke werkloosheid en loonaanpassing voor wie tijdelijk een hogere functie moet uitoefenen.
"De directie had medio vorig jaar beloofd om deze problemen in januari te regelen, maar tot een ernstig gesprek is het nog niet gekomen. Vorige week zondag hebben we daarom een stakingsaanzegging ingediend waarop vrijdag een verzoeningsvergadering gevolgd is. Ook daar heeft de directie niets wezenlijks gezegd waarop de arbeiders vrijdagavond in staking gegaan zijn. Het bedrijf ligt stil en de directie heeft de bedienden maandag naar huis gestuurd", aldus vakbondssecretaris Ludo Snel (ACV) aan Belga. De directie heeft de vakbonden voor maandag, 18 uur uitgenodigd voor een gesprek, maar Snel verwacht niet dat er snel een oplossing uit de bus komt. "Het ongenoegen van de werknemers zit ook veel dieper dan de vier vermelde twistpunten", aldus Snel. De problemen hebben volgens hem ondermeer te maken met de vervangingen die de afgelopen jaren aan de top van het bedrijf werden doorgevoerd en het feit dat de directie afspraken gemaakt door haar voorgangers niet nakomt