VS-intellectuelen: "rechtvaardige oorlog tegen terreur"

Leidinggevende Amerikaanse intellectuelen hebben in een gemeenschappelijke stellingname opgeroepen tot een "rechtvaardige oorlog" tegen het terrorisme. De dinsdag in de Berlijnse krant Tagesspiegel gepubliceerde oproep draagt 58 handtekeningen, onder wie de (cultuur-)historici Francis Fukuyama en Samuel P.

BELGA

Huntington en socioloog Amitai Etzioni. "Georganiseerde doders met een globaal bereik bedreigen ons allen", zo luidt de tekst. "In naam van de universele menselijke moraal en in het volle bewustzijn van de grenzen en uitdagingen van een rechtvaardige oorlog steunen wij de beslissing van onze regering en onze maatschappij, wapengeweld tegen de terroristen in te zetten". De terroristen die de aanslag van 11 september uitvoerden, "maken deel uit van een internationaal islamistisch netwerk, dat in 40 landen actief is". Daartegenover staat, "dat de overweldigende meerderheid van de moslims eerlijk, gelovig en vredelievend is". De ondertekenaars van de oproep stellen dat er "fundamentele waarheden" zijn, die betrekking hebben op alle mensen. Tot die waarheden behoren "dat alle mensen vrij geboren worden en dezelfde waarden en dezelfde grondrechten hebben. Vrijheid van geweten en van religie zijn onschendbare mensenrechten". In de oproep weerklinkt evenwel ook harde kritiek aan het adres van de Amerikaanse regering. "Wij erkennen dat onze natie bijwijlen met arrogantie en onwetendheid tegenover andere naties heeft gehandeld. Geregeld heeft de VS een foute en onterechte politiek gevolgd. Al te vaak is onze natie er niet in geslaagd, haar eigen idealen na te leven". De oorlog tegen de terreur is dus gerechtvaardigd, maar zij moet wel op een rechtvaardige manier gevoerd worden

Aangeboden door onze partners