Proces-Milosevic begonnen

Voor het Joegoslavië-Tribunaal is dinsdagvoormiddag de aanklacht gestart tegen de voormalige Joegoslavische president Slobodan Milosevic.

BELGA

Hoofdaanklager Carla Del Ponte gaf een inleiding van ongeveer een half uur, waarna haar substituut Geoffrey Nice verder inging op de aanklachten, vooral die voor Kosovo. Milosevic volgt het rekwisitoor zonder de minste emotie. Af en toe maakt hij wat notities.

Milosevic is het eerste voormalige staatshoofd dat voor een internationale rechtbank terechtstaat. Hij wordt vervolgd voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide in de jaren negentig in ex-Joegoslavië. Voor Kosovo, het deel dat eerst aan bod zal komen, vermeldt de aanklacht de uitdrijving van zo'n 800.000 burgers en de dood van ongeveer 900 onder hen. Voor Kroatië wordt de vlucht van 170.000 Kroaten weerhouden en de dood van honderden burgerslachtoffers. Voor Bosnië tenslotte, wordt Milosevic ook vervolgd voor genocide. Volgens een lijst in de aanklacht is hij medeverantwoordelijk voor de dood van zo'n 9.000 burgers en de uitdrijving van een kwart miljoen niet-Serviërs.

In haar openingstoespraak probeerde aanklager Carla Del Ponte de bijzondere draagwijdte van het proces te schetsen. Milosevic' motief was zijn drang naar macht, meent de Zwitserse magistrate, niet denkbeelden zoals patriotisme, racisme, persoonlijke overtuigingen of xenofobie. Del Ponte sprak eerst Engels en besloot in het Frans. Del Ponte zei nogmaals dat niet een volledig volk, maar Milosevic als persoon in Den Haag terechtstaat. Zijn persoonlijke verantwoordelijkheid wordt hier afgewogen.

In het begin van zijn - vermoedelijk vier uur durende - toespraak in het Engels, gaf de Britse aanklager Geoffrey Nice vervolgens enkele voorbeelden van de verschrikkingen die in ex-Joegoslavië gebeurden en waarvoor Milosevic terechtstaat. Zo vertelde hij over een moeder en haar kroostrijke gezin die levend verbrand werden in een huis in Bosnië, terwijl hen gezegd was dat ze zouden ondergebracht worden in een moskee. De aanklagers benadrukten echter dat niet zijzelf, maar de meer dan driehonderd getuigen die ze naar het tribunaal zullen brengen, de bewijzen zullen leveren van de betrokkenheid van Milosevic bij de talrijke moorden en slachtpartijen. Hij berokkende "onuitsprekelijk leed" aan ontelbare slachtoffers, met als doel aan zijn machtshonger te voldoen, zei Del Ponte.

Voor het proces-Milosevic zijn zo'n 500 perslui neergestreken in Den Haag. Slechts een tachtigtal kunnen het proces in de zittingszaal volgen. De voornaamste internationale nieuwszenders, zoals BBC World en CNN, hebben de start van het proces live uitgezonden.