Sporen sulfamiden in eieren

Print
In meerdere getuigenstalen van legmeel afkomstig van het veevoederbedrijf Vanden Avenne zijn sporen van sulfamiden aangetroffen. Zo is maandagmorgen gebleken tijdens een opvolgingsvergadering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Volgens het Agentschap werden variërende concentraties aangetroffen. In 12 stalen van eieren werden sporen van sulfamiden ontdekt, in 3 gevallen waren de resultaten duidelijk positief. Deze stalen zullen een verdere kwantitatieve analyse ondergaan. Positieve partijen eieren worden vernietigd. Uit voorzorg zullen eieren afkomstig van alle afnemers van leghennenmeel van bij Vanden Avenne bemonsterd worden, aldus het Agentschap