Actie voor recht op basisenergie

Twee verenigingen voor armoedebestrijding voeren momenteel bij het kabinet van Vlaams minister Steve Stevaert, bevoegd voor Energie, actie voor een absoluut recht op basisenergie.

BELGA

Onlangs legde Stevaert een voorstel van procedure bij wanbetaling van de elektriciteitsfactuur ter tafel. In dat voorstel staan de plaatsing van budgetmeters en de minimale levering centraal.

Volgens de armoedeverenigingen moet de minister uitgaan van een rechtop basisenergie. Ze stellen dat energie geen luxe is en dat het BTW-tarief daarom verlaagd moet worden van 21 % naar 6 %.

Groot discussiepunt voor de armoedeverenigingen is de werking van de budgetmeters. Mensen die zo'n meter krijgen toegewezen kunnen elektriciteit afnemen volgens een opgeladen budget. Maar de maatschappijen gebruiken 50 % van dat opgeladen budget voor de afbetaling van openstaande facturen.

Verder vinden de armoedeverenigingen dat het voor eens en voor altijd afgelopen moet zijn met het afsluiten van elektriciteit. Volgens de verenigingen zijn er in Vlaanderen nog steeds 20.000 gezinnen die het zonder nutsvoorzieningen moeten stellen.