Artsen pleiten voor starterspremie huisartsen

Het Algemeen Syndicaat Geneeskundigen van België (ASGB) pleit voor de invoering van een starterspremie voor jonge huisartsen. Het ASGB denkt daarbij aan een bedrag van 25.000 euro.

BELGA

Het toekennen van een starterspremie zou voor het ASGB één van de maatregelen zijn die het beroep van huisarts herwaarderen. De ASGB stelt voor dat de toekenning het engagement zou inhouden om gedurende een aantal jaren in de huisartsgeneeskunde te blijven functioneren. Op die manier zou het uitstappen uit het beroep moeten tegengegaan worden. Enkele weken geleden gaven de ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Vandenbroucke en Aelvoet, de Vlaamse arts Karel Van De Meulebroeke de opdracht een toekomstplan uit te werken voor de herwaardering van de huisartsengeneeskunde.