Kans op longkanker in steden 10 tot 50 procent hoger

De luchtvervuiling in steden verhoogt volgens Test-Aankoop de kans op kanker van de luchtwegen met 10 tot 50 procent. In het algemeen geeft deze vervuiling vooral bij kinderen, bejaarden en astmalijders aanleiding tot zware gezondheidsproblemen. Omdat wegverkeer verantwoordelijk is voor een groot deel van de vervuiling eist TA in Test-Gezondheid dan ook dat op alle niveaus inspanningen geleverd worden om de pollutie door het verkeer terug te dringen.

BELGA

BR>

Uitlaatgassen van motoren bevatten kankerverwekkende stoffen zoals benzeen en de "fijne stofdeeltjes". Stoffen zoals stikstofoxide (NOx), vluchtige organische stoffen (VOS), fijne stofdeeltjes en zwaveldioxide (SO2) kunnen tot ernstige ademhalingsproblemen leiden en herhaalde blootstelling aan koolmonoxide (CO) tot chronische vergiftiging. Dat uit zich in migraine, flauwte... VOS kunnen ook aanleiding geven tot huidirritaties, spijsverterings-, nier- en leverstoornissen.

Het verkeer is verantwoordelijk voor 65 procent van de CO-uitstoot. Voor NOx is dat 51 procent, VOS 50 procent, stofdeeltjes 45 procent, CO2 22 procent en SO2 7 procent. Uit onderzoek blijkt volgens Test-Aankoop dat een minieme toename van het aantal fijne stofdeeltjes in de lucht aanleiding geeft tot een toename van het sterftecijfer met 0,5 procent de dag na de vervuilingspiek, en een toename van het aantal ziekenhuisopnames met 1 tot 2 procent. Het gaat dan vooral om hart- en vaatziekten en longaandoeningen bij personen ouder dan 65. Een minimale toename van het NOx-gehalte leidt tot 15 à 20 procent meer medische consultaties wegens ademhalingsproblemen. Bij fijne stofdeeltjes verhoogt het aantal consultaties voor astma met 30 procent.