Gerecht onderzoekt gegevens van Mestbank

Vlaams minister van landbouw Vera Dua, werd kort na de middag op de hoogte gebracht van het gerechtelijk onderzoek naar de mesttransporten van Vlaanderen naar Wallonië. De speurders namen mestafzetdocumenten (op papier en op computer) mee die betrekking hebben op 2000 en 2001. Dat zegt Mestbank-woordvoerder Paul De Ligne.

BELGA

BR>

Wie mest wil vervoeren heeft daarvoor een "mestafzetdocument" nodig. Dat wordt in vier exemplaren opgemaakt; voor de aanbieder, de afnemer, de vervoerder en de Mestbank. Elk transport wordt sinds '91 - sinds het ontstaan van de Mestbank - bij haar aangemeld; De Mestbank registreerde ook transporten naar Wallonië, hoewel de import in Wallonië van "vreemde afvalstoffen" (waaronder Vlaamse mest) volgens de Waalse wetgeving al langer verboden is.

Bij de Mestbank vinden ze het "bezoek" van de speurders dan ook logisch. De Mestbank verzekert dat ze sinds de ontmoeting Dua-Foret geen enkele toelating meer heeft verleend voor transporten naar Wallonië.