Anti-sluikstort-ambtenaren willen kogelvrije vesten

De beëdigde ambtenaren van Antwerpen die instaan voor onder meer de begeleiding van de antisluikstortcel vragen kogelvrije vesten aan de stad. In wat zij "risicobuurten" noemen, zoals de Seefhoek en het Kiel, lopen ze naar eigen zeggen permanent gevaar.

BELGA

Om deze reden heeft de Antwerpse vakbond Personeelsbelangen een brief gericht aan burgemeester en schepenen met het verzoek om kogelvrije vesten te voorzien. De beëdigde ambtenaren worden op hun antisluistortroute wel begeleid door politiepersoneel, maar hebben zelf geen enkele vorm van bescherming