Dua wil inhaaloperatie milieu

Vlaams leefmilieuminister Vera Dua (Agalev) wil extra middelen en mensen om inzake milieu een inhaaloperatie te kunnen doen. In bepaalde dossiers, zoals de afbakening van de kwetsbare gebieden, zullen moeilijke beslissingen moeten genomen worden. Die boodschap aan haar coalitiepartners gaf Dua woensdag in het Vlaams Parlement.

BELGA

BR>

Dua kreeg van vijf fracties vragen over het vernietigende milieurapport van het Wereld Economisch Forum waaruit blijkt dat België op de 127ste plaats staat op een milieubarometer met in totaal 142 landen. Expliciete steun kreeg Dua alleen van haar partijgenote Isabelle Vertriest, die erop wees dat België qua milieubeleid toch de 20ste plaats behaalt. Jan Van Duppen (SP.A) en André-Emiel Bogaert (Spirit) spraken hun verwondering uit, terwijl Erik Matthijs (CD&V) en Marleen Van den Eynde (Vlaams Blok) van beschamende resultaten spraken.

In haar antwoord ontkende Dua niet dat Vlaanderen met grote problemen inzake leefmilieu kampt. De minister relativeerde wel de studie, niet alleen omdat er met verouderde cijfers wordt gewerkt, maar ook omdat eerdere studies een ander beeld geven. Zo komt België uit studies van de OESO en het Europees milieu-agentschap naar voor als een middelmatige leerling (slechter dan de Noordelijke, maar beter dan de Zuidelijke landen), aldus Dua.