Geen samenwerking universiteit Maastricht en MSM

De Universiteit Maastricht en de Maastricht School of Management (MSM), de internationale school waarmee de UM een samenwerkingscontract wil afsluiten, hebben donderdag besloten dat er onvoldoende basis is om in de toekomst een samenwerking aan te gaan omwille van het strafrechtelijk onderzoek tegen gewezen CVP-minister Leo Delcroix in de milieuboxenaffaire. Delcroix is zakelijk directeur van de MSM. Dat heeft UM-woordvoerder Marcel Schrijnemaekers aan Belga laten weten.

BELGA

De MSM moet van overheidswege een samenwerking met de dichtsbijzijnde universiteit aangaan om in de toekomst overheidssteun te blijven krijgen. De Universiteitsraad van de UM kreeg een uitdrukkelijk negatief advies van het wetenschappelijk personeel en de commissie onderwijs, onderzoek en internationalisering om een samenwerking met MSM aan te gaan omwille van de persoon Delcroix. Het wetenschappelijk personeel van de UM stelde in dat verband dat een verbintenis met MSM omwille van het directeurschap van Delcroix een negatieve invloed kon hebben op de reputatie van de UM en op de tUL (transtionale Universiteit Limburg), een liëring van het Limburgs Universitair Centrum in Diepenbeek en de UM.

Schrijnemaekers zegt nog dat de UM duidelijk haar bezorgdheid heeft geuit bij MSM, maar dat die zorgen niet gedeeld worden bij het bestuur van MSM en dat beide partijen omwille van die tegengestelde meningen geen heil meer zien in een verdere samenwerking.