Sluiting dancing Real: termijn ingekort

Burgemeester Jef Simon van Tongeren heeft donderdag aan de uitbater van de dancing Real aan de Luikersteenweg, waar afgelopen weekend een 21-jarige jongeman om het leven kwam bij een vechtpartij, slechts een sluiting van twee weken opgelegd omdat de uitbater zich geëngageerd heeft om op vrijwillige basis een aantal preventiemaatregelen in en rond zijn dancing in acht te nemen. Daardoor moeten in de toekomst dergelijke incidenten vermeden worden, zo heeft de burgemeester meegedeeld.

BELGA

De Tongerse burgervader, die de jongste dagen onder zware druk van onder meer de oppositiepartij CD&V kwam te liggen, gaf te kennen dat de uitbater onrechtstreeks schuld trof aan het incident van afgelopen weekend omdat hij een evenement had georganiseerd waarbij de discotheekbezoekers tegen 25 euro een onbeperkte hoeveelheid alcohol konden drinken. Vandaar ook dat de discotheek gedurende de carnavalsperiode gesloten wordt. Volgens Simon heeft de sluiting voornamelijk tot doel om de uitbater de tijd te geven om zijn preventieve maatregelen te realiseren en zo nodig nog bij te passen. De uitbater van zijn kant heeft al meegedeeld dat hij zijn zaak voortaan vroeger zal sluiten, omstreeks 5.30 uur, extra camera's in de discotheek zal plaatsen en extra verlichting zal voorzien in zowel de discotheek als op de parking.

Er zullen bovendien 10 extra personeelsleden ingezet worden om toezicht in de omgeving van de dancing en de parking te houden. Daarnaast zal de toegangsdeur verbreed worden en zal er voortaan met een badgesystheem gewerkt worden om te kunnen controleren wie er zich in de dancing bevindt. Het Tongerse stadsbestuur zal de genomen veiligheidsmaatregelen na drie maanden evalueren. De burgemeester riep de oppositie tot slot nog op om constructief mee te werken aan het veiligheidsbeleid van de stad Tongeren.