Gedingen tegen asielcentrum Hengelhoef uitgesteld

Het kortgeding dat de gemeente Houthalen-Helchteren tegen minister van Maatschappelijke Integratie Johan Vande Lanotte (SP.A) en Rik Daems (VLD), politiek verantwoordelijk voor de Regie der Gebouwen, heeft ingesteld om de inplanting te verhinderen van een asielcentrum in het voormalig vakantiedomein Hengelhoef, is donderdag op unanieme vraag van de verdediging uitgesteld tot 14 maart. De advocaat van de Regie der Gebouwen, meester Hugo Sebrechts, had nog niet alle besluiten kunnen inkijken, waarop zijn medepleiters overeenkwamen om andermaal een uitstel te vragen. De voorzitter van de Hasseltse rechtbank van eerste aanleg was ontstemd over de vraag van de verdediging, maar kon naar eigen zeggen niet anders, gezien het gezamenlijke verzoek van de verdediging.

BELGA

Ook het kortgeding dat de vzw Red Hengelhoef heeft ingespannen tegen minister Vande Lanotte werd uitgesteld tot die datum en dat gebeurde ook met de nieuwe zaak die de vzw heeft ingespannen tegen het Vlaams Gewest, dat de stedenbouwkundige vergunning tot functiewijziging van Hengelhoef afleverde, en de Regie der Gebouwen, dat als beheerder van het domein houder is van deze vergunning. De gemeente Houthalen-Helchteren betwist de geldigheid van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning tot functiewijziging van Hengelhoef. Hierdoor werd een woonfunctie aan het gebouwencomplex op het voormalige vakantiedomein Hengelhoef verleend. De vergunning werd volgens de gemeente ook afgeleverd aan de verkeerde instantie, met name aan de Regie der Gebouwen. Vandaar dat ook minister Rik Daems in deze zaak gedagvaard wordt. De gemeente vraagt de rechtbank om aan de ministers Vande Lanotte en Daems een dwangsom van 1 miljoen frank per inbreuk op te leggen en wil dat de kortgedingrechter de ministers een verbod oplegt om Hengelhoef nog verder als asielcentrum te gebruiken. De gemeente Houthalen-Helchteren leidde inmiddels ook een procedure bij de Raad van State in.