Federale politie: "bijsturing nodig"

Bij de federale politie overheerst vooral autonomie en delegatie maar ontbreekt het veelal aan verantwoording en wordt er onvoldoende bijgestuurd. Dat blijkt uit een doorlichting van de federale politie, uitgevoerd door PriceWaterhouseCoopers. Minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne, die in augustus vorig jaar opdracht gaf voor de audit, stelde de resultaten donderdag voor aan de pers.

BELGA

Volgens PriceWaterhouseCoopers laat de opvolging van strategische en operationele plannen bij de federale politie momenteel te wensen over. Dat heeft, zo meent het auditbureau, te maken met het gebrek aan performante aanwijzingen, bijvoorbeeld concrete cijfers voor het aantal uit te voeren controles. Als er al binnen sommige directoraten-generaal individuele initiatieven worden genomen, worden deze dan onvoldoende gestuurd op het niveau van de commissaris-generaal. Voorts wijst het onderzoeksbureau erop dat nog te veel administratieve taken worden uitgevoerd door politiepersoneel. Vooral binnen de directies materieel/personeel en bij de diensten van de commissaris-generaal, waar slechts weinig operationele taken worden uitgevoerd, zijn er mogelijkheden om meer burgerpersoneel in te schakelen ter vervanging van politiepersoneel.