Zoeken naar vervanger voor Beernaert

Wie - al dan niet voorlopig - de geschorste Luc Beernaert als gedelegeerd bestuurder van het Voedselagentschap vervangt, is nog niet bekend. Onderhandelingen daarover zijn aan de gang. Eén van de namen die naar voren worden geschoven als "geschikte vervanger" is die van Piet Vanthemsche, 15 jaar zelf ambtenaar en tijdens de vorige regering kabinetschef van Landbouwminister Karel Pinxten. Vanthemsche beheert nu een consultancybureau en is door de Vlaamse overheid aangeduid als speciaal opdrachthouder om de overheveling van Landbouw naar de gewesten te begeleiden.

BELGA

BR>

Maar Vanthemsche werd nog niet gepolst. Dat is overigens ook moeilijk omdat de man geen ambtenaar meer is, een voorwaarde voor de plaatsvervanger van Beernaert, zo is te horen. Vanthemsche bood in een opmerkelijke zitting van de dioxinecommissie eind '99 aan de nieuwe minister van Landbouw Jaak Gabriëls zijn ontslag aan. Hij deed dat uit protest tegen de manier waarop de overheidsdiensten en de ambtenaren in het kader van de dioxinecrisis werden behandeld.

Ook de naam van Jean-Marie Dochy, ex-adviseur bij Pinxten en momenteel projectleider bij het Instituut voor Veterinaire Keuring wordt hier en daar genoemd. Wie het ook wordt, de nieuwe baas van het Federale Voedselagentschap wordt logischerwijze ook de topman van het IVK. Recent werden nog 5 topbenoemingen bij het Instituut vernietigd door de Raad van State.