EP gaat akkoord met Europees aanhoudingsbevel

Het Europees Parlement (EP) heeft op zijn beurt ingestemd met het Europees aanhoudingsbevel. Een eerste poging - in december - om het EP achter deze blikvanger van het Belgisch voorzitterschap te krijgen, mislukte. De Groenen vroegen uitstel, omdat ze nog bezwaren hadden. Tijdens het publiek debat woensdag leverden diverse parlementsleden kritiek op sommige aspecten van het kaderbesluit inzake terrorismebestrijding.

BELGA

BR>

De voormalige Italiaanse rechter Antonio Di Pietro, die tot de liberale fractie behoort, nam het niet dat Italië geen vaste datum voor de inwerkingtreding van het besluit wou geven. "Italië", zo stelde Di Pietro, "maakt de invoering van het Europees aanhoudingsbevel afhankelijk van onduidelijke grondwetsherzieningen en op deze manier dreigt de realisatie ervan voor onbepaalde tijd uitgesteld te worden". Om Italië voor het blok te zetten bepleitte Di Pietro dat het land er zich expliciet toe verbindt om het Europees aanhoudingsbevel op 1 januari 2004 te laten ingaan.

Zoals bekend zette het Belgisch voorzitterschap na de aanslagen van 11 september alle zeilen bij om het Europees aanhoudingsbevel waarover al jaren gepalaverd werd, door de diverse Europese instellingen te loodsen. Op de top van Laken werd het aanhoudingsbevel dan ook als één van de belangrijkste realisaties van het Belgisch voorzitterschap aanzien.