"Aelvoet is verantwoordelijk"

Volksvertegenwoordigster Frieda Brepoels (N-VA) heeft kritiek op de manier waarop minister Aelvoet in de huidige PCB-besmetting heeft opgetreden. Aelvoet is politiek verantwoordelijk, doet er niet alles aan om voldoende middelen ter beschikking te stellen van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV), en vertelt bovendien halve waarheden aan de Kamer, stelt Brepoels in een mededeling.

BELGA

BR>

"Minister Aelvoet draagt een zware politieke verantwoordelijkheid voor het feit dat het FAVV er niet in slaagt de veiligheid van het voedsel te garanderen. Zij heeft er zeker niet alles aan gedaan om de nodige middelen en personeel ter beschikking te stellen", schrijft Brepoels. Ze heeft daarom een dringend interpellatieverzoek ingediend. Brepoels wil Aelvoet nog voor de krokusvakantie ondervragen over een gang van zaken "die totaal onaanvaardbaar is".

Tweede punt van kritiek is het FAVV zelf. Dat bestaat volgens Brepoels twee jaar na de oprichtingsdatum enkel nog maar op papier. "De ambtenaren van het IVK, het ministerie van Landbouw en de Eetwareninspectie werken nog precies op dezelfde plaats als tijdens de dioxinecrisis van 1999".

Brepoels stelt tot slot ook nog dat Aelvoet ontwijkend antwoordt op vragen in de Kamer over het optreden van gedelegeerd bestuurder Luc Beernaert van het FAVV. "Op geen enkel ogenblik liet ze blijken dat ze een evaluatie is gestart naar zijn optreden tijdens de crisis van de laatste weken. Nu blijkt duidelijk waarom de minister een extern onderzoek heeft bevolen. Een intern onderzoek door de leiding van het FAVV was niet haalbaar en verdedigbaar omdat de leiding zelf ter discussie staat".