Topman Voedselagentschap geschorst

Er zijn 26 monsters van varkensvoer van het bedrijf Hanekop opgedoken die dateren uit de risicoperiode en die nog niet zijn geanalyseerd. Een aantal varkensbedrijven zijn geblokkeerd. Gedelegeerd bestuurder Luc Beernaert van het Federale Voedselagentschap is onmiddellijk geschorst door minister Aelvoet. Voor hoelang is nog niet bekend. De beslissing houdt ook in dat Beernaert als administrateur-generaal van het Instituut voor Veterinaire Keuring geschorst is.

BELGA

BR>

De 56-jarige Beernaert was sinds mei 2000 de grote baas van het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen dat opgericht werd in de nasleep van de dioxinecrisis. De econoom Beernaert was achtereenvolgens journalist bij de FET, directeur van de studiedienst van het Vlaams Economisch Verbond en - tot voor z'n overstap naar het Agentschap - baas van de Belgische afdeling van Société Générale de Surveillance (SGS), de grootste inspectie- en analyse-organisatie ter wereld.

Tijdens de jongste mini-PCB-crisis werd het Voedselagentschap onder vuur genomen omwille van de gebrekkige communicatie. Ook Aelvoet gaf toe dat er binnen het Agentschap "inschattingsfouten" waren gemaakt door de vondst van giftige PCB's in kippenvoer niet vroeger bekend te maken.

In antwoord op de kritiek over de laattijdige analyse van voederstalen vorige week zei Beernaert dat er "procedures waren die gevolgd dienen te worden". "Ik kan zelf toch niet alles doen", klonk het. Maandag kondigde Beernaert aan dat er - naast een intern - ook een extern onderzoek zou komen naar wat er precies gebeurd was de voorbije weken. "Ik moet weten hoe zoiets kan", aldus Beernaert vorige week.

Een herhaling van de feiten van vorige week hebben er nu toe geleid dat Beernaert - voorlopig - baas af is van het Agentschap. Wie zijn taak tijdens z'n schorsing zal overnemen was dinsdagavond nog niet bekend.