Failliet Argentinie snoeit in volksafgevaardigden

De Argentijnse regering en de gouverneurs van alle provincies willen wegens het alom terugkerende fenomeen van lege kassen na het (mede) door het IMF veroorzaakte economische debacle het aantal afgevaardigden drastisch - met een kwart - terugschroeven.

BELGA

Het Zuid-Amerikaanse land kampt met een schuldenlast van 162 miljard euro. De maatregel, woensdagavond door de regering in Buenos Aires bekendgemaakt, geldt alle echelons, van het federale parlement tot de gemeenteraden. Argentinie wil daarmee niet de democratie, maar wel de kosten van de politieke instellingen op een lager pitje zetten. Voorts is afgesproken dat het bondsparlement eerlang nog slechts om de vier jaar zal worden verkozen. Tot dusver werd om de twee jaar gekozen voor de helft van de zitjes in het Huis van Afgevaardigden. Om die maatregel er door te drukken, is evenwel eerst een herziening van de grondwet nodig. Presidentieel woordvoerder Eduardo Amadeo zei er van overtuigd te zijn, dat de volgende reguliere verkiezingen, in 2003, reeds volgens een nieuwe kieswet zullen worden gehouden. Sinds de volledige instorting in december van de Argentijnse economie en de peso protesteren haast dagelijks over het hele land duizenden Argentijnen tegen wat zij een corrupte en onbekwame politieke kaste noemen. Zij worden in hun opvattingen gestijfd door de nationale media, die slag om slinger verhalen brengen over fraude, nepotisme en coruptie onder 's lands politici