Fevia vraagt structurele maatregelen voor FAVV

De Federatie van de Voedingsindustrie (Fevia) vraagt dat er ingrijpende structurele maatregelen worden getroffen om het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) vlot te trekken. Als eerste maatregel stelt Fevia voor definitief en snel een nieuwe gedelegeerd-bestuurder voor het FAVV aan te stellen, zo deelt de federatie donderdag mee.

BELGA

Fevia zegt al bij herhaling aangeklaagd te hebben dat het FAVV veel te traag operationeel wordt. Bovendien dreigt het ontslag van Luc Beernaert, tot woensdag gedelegeerd-bestuurder van het FAVV, deze vertraging in de toekomst nog te doen oplopen, luidt het. Volgens Fevia moet er een aantal ingrijpende maatregelen komen dat aan de topman van het FAVV ruimte biedt om krachtdadig op te treden. Fevia stelt de effectieve en operationele integratie voor van de verschillende inspectiediensten met rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gedelegeerd-bestuurder over alle medewerkers van deze diensten. Een andere oplossing die Fevia voorstelt, is dat er prioritair aandacht wordt geschonken aan communicatie