"Voorspellen van aardbevingen nog ver weg"

Aardbevingen zoals die van afgelopen weekeinde in Turkije zullen nog lange tijd niet te voorspellen zijn. De Duitse geoloog Heiner Igel van de Ludwig-Maximilians-Universität in München heeft dat dinsdag gezegd. "De hoop op een snelle aardbevingsvoorspelling is vervlogen en men denkt nu aan een termijn van tientallen jaren", aldus Igel. Het is problematisch dat een goede voorspelling nog zo lang op zich laat wachten omdat het risico van aardbevingen toeneemt, zo stelt zijn collega Bruce Dingwell, die wijst op theorieën die zeggen dat klimaatveranderingen een toename van de instabiliteit van de aardoppervlakte veroorzaken.

APNED

Het doen van een goede voorspelling wordt bemoeilijkt door minimale veranderingen in het lokale spanningsveld van de aarde. Dergelijke veranderingen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld sterke regenval of door het dalen of stijgen van het grondwaterpeil. De veranderingen kunnen volgens Igel breuken op gang brengen die bevingen veroorzaken. Om de opbouw van de spanning in het binnenste van de aarde te volgen is een gedetailleerd, driedimensionaal model van de aardkorst nodig.

Via het IQN-onderzoek, waar onderzoekers uit negen landen aan deelnemen en waar de Duitse regering twintig miljoen euro in heeft gestoken, wordt aan een dergelijk model gewerkt. Door een groot aantal simulaties gelijktijdig uit te voeren is het in de toekomst mogelijk een realistische schatting te maken van het gevaar van een aanstaande aardbeving, aldus Igel.