Delta Lloyd: protocolakkoord over werkzekerheid

Directie en vakbonden bij Delta Lloyd bank hebben een protocolakkoord ondertekend over de werkzekerheid in de verschillende afdelingen van Delta Lloyd. De tewerkstellingsgarantie geldt voor een periode van vijf jaar voor de 653 werknemers in de fusiebank.

BELGA

Nu werken er nog 847 personeelsleden. Wie weg moet, zal door natuurlijke afvloeiing en aangepaste uitstapregelingen de bank verlaten. Naakte ontslagen vallen er niet. Voor de hoofdzetel van Delta Lloyd in Turnhout zouden 92 fulltime equivalenten aan het werk blijven. Op dit moment werken daar nog 136 mensen