BTW-aangifte vanaf maandag via internet

Vanaf maandag kan de BTW-aangifte in ons land worden ingediend via de website van het ministerie van Financiën. De dienst kreeg de naam Intervat. Voor de nieuwe aangifte is geen enkele voorafgaandelijke administratieve formaliteit meer nodig. De veiligheid van de transactie wordt verzekerd door een genummerde digitale handtekening. Bovendien laat het systeem toe om tot aan de vervaldatum - meestal de twintigste van de maand - te wachten.

BELGA

BR>

De BTW-plichtige krijgt op het moment van de aangifte een elektronisch

ontvangstbewijs

met datum en uur van de transactie. Minister van Financiën Reynders wil het systeem niet verplichten: de BTW-aangifte kan ook nog altijd gebeuren via brief of rechtstreeks bij het BTW-kantoor in de buurt. De minister sluit evenwel niet uit dat het voor grote bedrijven op termijn toch de enige weg wordt.

Intervat vind je de website van Financiën: www.minfin.fgov.be.