Loonkosten stegen met 7,2 procent

De loonkosten zijn in België in de periode 1999-2000 gestegen met 7,2 procent. In onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland bedroeg de stijging gemiddeld slechts 4,8 pct.

BELGA

BR>

De sterke loonstijgingen hebben een dubbele oorzaak. In de bedrijfstak onroerend goed en zakelijke dienstverlening en de tak vervoer en communicatie was er een loonkoststijging per persoon van respectievelijk 19 en 11 pct. Zonder die twee sectoren bedroeg de loonkoststijging gemiddeld 4,5 pct. Anderzijds waren er sterke spanningen op de arbeidsmarkt. Bijna 600.000 mensen in die periode vonden een baan of veranderden van werk. In bepaalde beroepen was er een voorts een tekort aan arbeidskrachten.