Nieuw directiecomité bij De Post

De nieuwe afgevaardigd bestuurder van De Post, Johnny Thijs, heeft een nieuw directiecomité opgericht. Het comité wordt het enige bestuursorgaan dat de strategie voorlegt aan de raad van bestuur en ze uitvoert, en verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de onderneming. Het directiecomité rapporteert maandelijks aan de raad van bestuur en bestaat uit acht leden.

BELGA

BR>

De operationele rol van het directiecomité wordt versterkt door de aanwezigheid van drie directeurs die verantwoordelijk zijn voor de leiding van volgende entiteiten: "Mail" onder leiding van Jan Tindemans, "Retail" voorlopig onder de directe verantwoordelijkheid van Johnny Thijs en "New business", onder leiding van Christophe Evers.

Robert Torck en Jan Lambrecht hebben, in overleg met de gedelegeerd bestuurder, besloten de onderneming te verlaten, omdat hun functie niet in de nieuwe structuur is opgenomen.