25 verzoekschriften tegen Lambermontwetten

Het Arbitragehof had dinsdagnamiddag 25 verzoekschriften ontvangen tot vernietiging van de bijzondere wetten in uitvoering van de Lambermontakkoorden. Drie partijen dienden een verzoek in: CD&V, N-VA en Vlaams Blokf. Het hof onderzoekt of een wet of decreet in overeenstemming is met het gelijkheidsprincipe van de grondwet.

BELGA

Daarnaast hebben verschillende mandatarissen van Franstalige partijen uit de rand rond Brussel een verzoekschrift ingediend