Ras heeft invloed op transplantaties

Het behoren tot een bepaald ras is mede van invloed op het succes van een transplantatie. Al eerder waren daarvoor aanwijzingen gevonden bij patiënten die een donornier kregen, maar volgens Amerikaanse onderzoekers speelt de etnische achtergrond ook een rol bij levertransplantaties. Aanwijzingen daarvoor halen ze uit hun studie van meer dan tienduizend patiënten die in de jaren 1988-'96 in de Verenigde Staten een donorlever kregen.

GPD

BR>

Uit de studie blijkt, dat de transplantatie onder Amerikanen van Afrikaanse afkomst, en in mindere mate van Aziatische origine, beduidend vaker mislukt dan onder blanke Amerikanen. Volgens onderzoeksleider Paul Thuluvath hebben Afro-Amerikanen een 34 procent grotere kans om twee jaar na een levertransplantatie te overlijden dan hun blanke landgenoten. Voor Aziatische Amerikanen is die kans 25 procent groter.