Chauffeurs De Lijn in Genk staken

Een twintigtal chauffeurs van vervoersmaatschappij De Lijn in de stelplaats van Genk weigeren dinsdagmorgen uit te rijden uit protest tegen het ontslag van een collega. De hinder beperkt zich voorlopig tot het stadsnet in Genk. Verwacht wordt dat de hinder zich verder niet zal uitbreiden.

BELGA

Dat heeft provinciaal secretaris Willy Claes van het ACOD laten weten. De bewuste collega werd ontslagen omdat hij teveel fouten maakte. Volgens zijn collega's en de vakbonden is de sanctie die de directie oplegde schromelijk overdreven. De vakbonden eisen een onderhoud met de algemeen personeelsdirecteur van De Lijn en zijn van plan om verder te staken indien die een onderhoud met de vakbonden weigert. In de stelplaats van De Lijn in Genk werken zestig chauffeurs

Aangeboden door onze partners