Bouw deed het slecht in 2001

De bouw maakt een moeilijke periode door. Dat blijkt uit de "bouwbarometer" die de confederatie bouw maandag heeft bekendgemaakt. In 2001 is de bouwactiviteit in België gedaald. Toch zijn er tekenen van een heropleving, die vanaf 2003 opnieuw tot een stijgende activiteit moet leiden.

BELGA

Bouwvakkers moeten evenwel niet voor hun job vrezen: door de krapte op de arbeidsmarkt, aarzelen de werkgevers immers om mensen aan de deur te zetten. De "bouwbarometer", die een beeld geeft van de conjunctuur van de totale sector, liegt er niet om. De sector zit in "het dal" van de conjunctuurcyclus. Voor het derde kwartaal van 2001 zal de bouwactiviteit circa 10 procent gedaald zijn. Ook over het hele jaar zal een daling worden opgetekend. Voorlopige schattingen wijzen op een daling van 3,5 à 4 pct. "Daarmee zitten we terug op het niveau van 1999 en is de groei van 2000 teniet gedaan", aldus Harry Vanmeerbeek, directeur van het economisch departement