Proces D'Orazio: verhoor beschuldigden beeindigd

Voor het Brusselse hof van beroep zijn maandag de verhoren van de beschuldigden beeindigd op het proces van de gewezen vakbondsmilitanten van de Forges De Clabecq. Vakbondsleider Roberto D'Orazio en zijn medestanders moeten er zich onder meer verantwoorden voor een gewelddadige betoging en geweldplegingen tegen de curator van hun met sluiting bedreigde staalbedrijf.

BELGA

Tijdens het verhoor zei D'Orazio onder meer dat een BOB-er hem de avond voor de betoging had toegezegd dat de manifestatie zou worden getolereerd. "We begrepen dan ook helemaal niet waarom de rijkswacht de actie poogde te verhinderen. We konden al evenmin aanvaarden dat men het autoverkeer niet had tegengehouden", aldus D'Orazio. Sylvio Mara die met D'Orazio aan het hoofd stond van de vakbondsacties stelde dat zijn kompaan desondanks "zijn troepen min of meer onder controle had kunnen houden". "Maar zo voegde hij er aan toe, wij waren geen leger en hadden niet de discipline van militairen". "Wij waren met 2000 en verdedigden ons bedrijf 'met adrenaline in ons bloed'". De voorzitter van het hof besliste de BOB-er in kwestie op een volgende zitting te verhoren over de afspraken met de vakbonden. Voor het overige werd er maandag opnieuw geredetwist over de ontvankelijkheid van de dagvaarding, de onduidelijke bewijslast en andere procedurale bezwaren van de verdediging. De debatten worden voortgezet op 11 februari